πολιτική απορρήτου

 1. Γενικές αρχές
 2. Ποιος είναι ο ορισμός των κεφαλαιοποιημένων όρων;
 3. Χάρτης για τι;
 4. Για ποιες νομικές αιτίες συλλέγονται και χρησιμοποιούνται δεδομένα από τον AD Tyres?
 5. Ποια δεδομένα συλλέγονται;
 6. Πώς χρησιμοποιούνται τα δεδομένα σας;
 7. Πόσο καιρό διατηρούνται τα δεδομένα σας;
 8. Σε ποιον μοιράζεστε τα δεδομένα σας;
 9. Τα δεδομένα σας μεταφέρονται εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης;
 10. Πώς προστατεύονται τα δεδομένα σας;
 11. Ποια είναι τα δικαιώματά σας;
 12. Πώς τα AD Tyres συλλέγουν δεδομένα για ανηλίκους;
 13. Τι γίνεται με cookies και παρόμοιες τεχνολογίες παρακολούθησης;
 14. Ορισμένα πρόσθετα στοιχεία σε κοινωνικά δίκτυα
 15. Ορισμένα στοιχεία σχετικά με την γεωγραφική κατανομή
 16. Ποιες είναι οι συνέπειες από την ενεργοποίηση μιας εξωτερικής σύνδεσης
 17. Πώς θα ενημερωθείτε για τις αλλαγές στο Χάρτη;
 18. Πώς να επικοινωνήσετε μαζί μας;

1. Γενικές αρχές

Η εταιρεία AD Tyres International SLU, εταιρεία του νόμου της Ανδόρας της μορφής societat limitada unipersonal κεφάλαιο 1.000.000 ευρώ, εγγεγραμμένο στο Μητρώο Εμπορικού και Επιχείρησης Ανδόρρας υπό τον αριθμό 16339, με έδρα το Carrer Bonaventura Armengol Num. 10, Edifici Monclar, Block Num. 1, Despatx Num. 111-112, ΑΝΔΟΡΡΑ LA VELLA (Πριγκηπάτο της Ανδόρας), email: cm (α) adtyre.com, τηλέφωνο: +376 810 888, (εφεξής " AD Tyres ") που πραγματοποιούν δραστηριότητα ηλεκτρονικού εμπορίου που προσφέρεται μέσω του ιστότοπου https://www.maxityre.gr (εφεξής ο ιστότοπος ) η πώληση ελαστικών και συναφών προϊόντων .

Στο πλαίσιο αυτής της δραστηριότητας, τα AD Tyres συλλέγουν ηλεκτρονικά ή τηλεφωνικά δεδομένα επιτρέποντας να προσδιορίσουν άμεσα ή έμμεσα τους πελάτες, τους χρήστες του Δικτυακού Τόπου ή οποιονδήποτε τρίτο (Στο εξής αδιαμφισβήτητα " ενδιαφερόμενοι " ή " εσείς ") και να προβείτε σε επεξεργασία αυτών Δεδομένα.

Τα AD Tyres αποδίδουν ύψιστη σημασία στη συμμόρφωση της Επεξεργασίας αυτών των δεδομένων με τη νομοθεσία της χώρας σθένος και ειδικότερα ο νόμος 15/2003 της Ανδόρρας της 18ης Δεκεμβρίου 2003 χαρακτηρίζεται ως προστασία των προσωπικών δεδομένων και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016 (εφεξής καλούμενη RGPD ).

Σας πληροφορούμε ότι με απόφαση της 19ης Οκτωβρίου 2010, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δήλωσε ότι η Ανδόρα είναι θεωρείται ότι παρέχουν επαρκές επίπεδο προστασίας για τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που μεταφέρονται άδεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σύμφωνα με το άρθρο 27 του RGPD, η AD Tyres έχει διορίσει ως εκπρόσωπο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ο Εταιρεία AD TYRES INTERNATIONAL EU - Αριθμός Εταιρείας OC 1277 - Επίπεδο 3 (Σουίτα Αρ. 2407) Πύργος Επιχειρηματικό Κέντρο, Tower Street, Swatar, BIRKIRKARA BKR 4013, ΜΑΛΤΑ.

Σας προσκαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά αυτή την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (εφεξής ο Χάρτης ) «) και σημειώστε το περιεχόμενό της.

2. Ποιος είναι ο ορισμός των κεφαλαιοποιημένων όρων;

Λέξεις ή φράσεις που ξεκινούν με ένα κεφαλαίο γράμμα έχουν τον ορισμό που καθορίζεται παρακάτω.

AD Tyres
σημαίνει την εταιρεία που προσδιορίζεται στην πρώτη παράγραφο Άρθρο 1 .
Χάρτης
έχει τον ορισμό που αναφέρεται στο άρθρο 1 .
Λογαριασμός πελάτη
είναι ο λογαριασμός που μπορεί να δημιουργήσει ο κάθε πελάτης από τη σελίδα https://www.maxityre.gr/create-account.
Γενικοί Όροι Πώλησης
οι γενικοί όροι πώλησης ελαστικών AD που είναι προσβάσιμοι στη διεύθυνση https://www.maxityre.gr/general-terms.
Δεδομένα
σημαίνει όλα τα προσωπικά δεδομένα που πρόκειται να δηλώσουν όλες τις πληροφορίες αναφέροντας σε ένα αναγνωρισμένο ή αναγνωρίσιμο φυσικό πρόσωπο, υπό την προϋπόθεση ότι το άτομο είναι άμεσα ή έμμεσα, ιδίως με αναφορά σε αναγνωριστικό στοιχείο, όπως π.χ. ένα όνομα, αναγνωριστικό αριθμό, δεδομένα τοποθεσίας, ηλεκτρονικό αναγνωριστικό ή σε ένα ή περισσότερα διάφοροι συγκεκριμένα στοιχεία ειδικά για τη φυσική, φυσιολογική, γενετική, ψυχική, οικονομική, πολιτιστικό ή κοινωνικό.
Τραπεζικά δεδομένα
έχει τον ορισμό που αναφέρεται στο άρθρο 5 .
Δεδομένα παραγγελίας
έχει τον ορισμό που αναφέρεται στο άρθρο 5 .
Δεδομένα γεωγραφικής κατανομής
έχει τον ορισμό που αναφέρεται στο άρθρο 5 .
Δεδομένα πλοήγησης
έχει τον ορισμό που αναφέρεται στο άρθρο 5 .
Δεδομένα τρίτων μερών
έχει τον ορισμό που αναφέρεται στο άρθρο 5 .
Στοιχεία επεξεργασίας υπηρεσίας
έχει τον ορισμό που αναφέρεται στο άρθρο 5 .
Δεδομένα τρίτων μερών
έχει τον ορισμό που αναφέρεται στο άρθρο 5 .
Άτομο (ες) ανησυχημένο
έχει τον ορισμό που αναφέρεται στο άρθρο 1 .
Προϊόν (τα)
τα πνευματικά ή συναφή προϊόντα (ζάντες, αλυσίδες κλπ.) που πώληση από τα AD Tyres στην τοποθεσία.
RGDP
έχει τον ορισμό που αναφέρεται στο άρθρο 1 .
Site
έχει τον ορισμό που αναφέρεται στο άρθρο 1 .
Θεραπεία (α)
αναφέρεται σε οποιαδήποτε ενέργεια ή σύνολο λειτουργιών που εκτελούνται ή δεν χρησιμοποιούνται αυτοματοποιημένες διαδικασίες και εφαρμόζονται στα Δεδομένα, όπως η συλλογή, η εγγραφή, οργάνωση, διαμόρφωση, διατήρηση, προσαρμογή ή τροποποίηση, εξαγωγή, διαβούλευση, χρήση, επικοινωνία μέσω μετάδοσης, διάδοση ή οποιαδήποτε άλλη μορφή πρόβλεψη τη συμφιλίωση ή τη διασύνδεση, τον περιορισμό, τη διαγραφή ή την καταστροφή.
Μπορείτε
έχει τον ορισμό που αναφέρεται στο άρθρο 1 .

3. Χάρτα για τι να κάνετε;

Ο παρών Χάρτης είναι στη διάθεσή σας κατά τη διάρκεια της συλλογής των Δεδομένων σας για να διασφαλιστεί η πλήρης Διαφάνεια της επεξεργασίας δεδομένων σας από τα AD Tyres μέσω της παροχής ενός πληροφορίες σύντομη, εύκολα προσβάσιμη, κατανοητή και διατυπωμένη με σαφή και απλό τρόπο.

Σε περίπτωση που κάποια από τις πληροφορίες δεν είναι αρκετά σαφής, σας προσκαλούμε επικοινωνήστε με την εξυπηρέτησή σας είτε στέλνοντας ένα email στη διεύθυνση cm (a) adtyre.com είτε μέσω του προσβάσιμη μορφή επικοινωνίας εδώ .

Ο Χάρτης ισχύει για τα δεδομένα σας που συλλέγονται και υποβάλλονται σε επεξεργασία από τα AD Tyres στις ακόλουθες δραστηριότητες και για την οποία τα AD Tyres είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας:

 • Η χρήση του ιστότοπου, συμπεριλαμβανομένης της απλής πλοήγησης σε αυτό,
 • Δημιουργία και χρήση του Λογαριασμού Πελάτη σας μέσω της Ιστοσελίδας
 • την αγορά προϊόντων που προσφέρονται από τα AD Tyres μέσω του ιστότοπου. ή
 • οποιαδήποτε επαφή με την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών.

Ο παρών Χάρτης δεν ισχύει για οποιαδήποτε άλλη επεξεργασία δεδομένων που εκτελείται σε οποιοδήποτε άλλο πλαίσιο από ότι που περιγράφονται παραπάνω.

Ο Χάρτης δεν εφαρμόζεται σε οποιαδήποτε άλλη επεξεργασία δεδομένων για την οποία τα AD Tyres δεν είναι υπεύθυνα του Θεραπεία.

4. Για ποια νομική αιτιολόγηση Τα δεδομένα σας συλλέγονται και χρησιμοποιούνται από τα AD Tyres;

Τα AD Tyres καθιστούν ένα σημείο τιμής για τη συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων σας μόνο με βάση ένα από τα μετά από νομικές αιτίες:

 • Συγκατάθεση σας : Αυτή είναι μια σαφής θετική πράξη από εσάς, με την οποία εκδηλώνετε του ελεύθερη, συγκεκριμένη, διαφωτισμένη και αναμφισβήτητη τρόπο Συμφωνείτε με την Επεξεργασία των Δεδομένων σας.
 • Εκτέλεση σύμβασης : αυτή είναι η συλλογή και η επεξεργασία των δεδομένων σας απαραίτητα για την εκτέλεση της σύμβασης πώλησης μεταξύ εσάς και των ελαστικών AD ή των προσυμβατικών μέτρων που παρασχέθηκαν στην εταιρεία σας αίτημα (οποιοδήποτε αίτημα από εσάς πριν από την παραγγελία και για το τελευταίο).
 • Ένας νόμιμος λόγος : πρόκειται για τη συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων σας για τους σκοπούς του συμφέροντα τα νόμιμα δικαιώματα που ασκούν τα AD Tyres ή τρίτο μέρος (π.χ. έρευνα, πρόληψη απάτης κλπ.), μείον τα συμφέροντά σας ή τις θεμελιώδεις ελευθερίες και τα δικαιώματά σας που θα απαιτούσαν προστασία από το δικό σας Δεδομένα (π.χ. ιδιωτικότητα ή επιχειρηματική ελευθερία).
 • Νομική υποχρέωση : πρόκειται για τη συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων σας που επιβάλλονται στους διαφημιζόμενους ελαστικά από οποιαδήποτε νομική ή κανονιστική διάταξη ή δικαστική ή διοικητική οντότητα (π.χ. υποχρεώσεις που επιβάλλονται από τη χώρα στην οποία επιθυμείτε να επισκεφθείτε).

5. Ποια δεδομένα συλλέγονται;

Δεδομένα που συλλέγονται κατόπιν ρητής αίτησης των ελαστικών AD

AD Tyres Εσείς ζητάτε ρητά τη συλλογή των δεδομένων σας σε διαφορετικές χρονικές στιγμές και ιδιαίτερα όταν του

 • τη χρήση του ιστότοπου, συμπεριλαμβανομένης της απλής πλοήγησης στην τοποθεσία
 • την ολοκλήρωση μιας παραγγελίας στον ιστότοπο,
 • δημιουργία λογαριασμού πελάτη στον ιστότοπο. ή
 • οποιαδήποτε επικοινωνία με την εξυπηρέτηση πελατών.

Όταν κάνετε την παραγγελία για λογαριασμό τρίτου στον ιστότοπο, συμφωνείτε να επικοινωνήσετε και να επικοινωνήσετε για να εγγυηθεί τη συγκατάθεσή σας για την παρούσα Πολιτική Απορρήτου από τα παρεχόμενα δεδομένα.

Τα συλλεχθέντα δεδομένα (στο εξής Στοιχεία παραγγελίας ) αποτελούνται από:

 • Το όνομά σας
 • Το όνομά σας
 • Η ημερομηνία γέννησής σας
 • Διεύθυνση ταχυδρομείου σας
 • Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας
 • Ο αριθμός τηλεφώνου σας
 • Η χώρα σας
 • Ο ενδοκοινοτικός σας αριθμός ΦΠΑ.

Όσον αφορά την πληρωμή, τα Δεδομένα αυτά συλλέγονται κατόπιν ρητής αίτησής μας (στο εξής " Δεδομένα Banking ) αποτελείται από τον αριθμό της πιστωτικής σας κάρτας, την ημερομηνία λήξης και το CVC (ή το κρυπτογράφημα στο πίσω μέρος του χάρτη).

Χρησιμοποιούμε το GoCardless για να διαχειριστείτε τις αναλήψεις σας. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η GoCardless διαχειρίζεται τα προσωπικά σας δεδομένα και τα δικαιώματα προστασίας δεδομένων, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματός σας να προβάλει αντιρρήσεις, είναι διαθέσιμα: εδώ .

Ορισμένα στοιχεία παραγγελίας (όνομα, επώνυμο, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, χώρα, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) και Τα τραπεζικά δεδομένα προϋποθέτουν τη σύναψη της σύμβασης με την AD Tyres. Κατά συνέπεια, οποιαδήποτε αποχή από Το μερίδιό σας σε αυτά τα δεδομένα θα σας εμποδίσει να ολοκληρώσετε την παραγγελία σας.

Τα δεδομένα συλλέγονται αυτόματα από τα AD Tyres

Τα AD Tyres προσφέρονται για τη συλλογή, ιδίως κατά την πλοήγησή σας στον ιστότοπο, μερικά από τα δεδομένα σας αυτόματα μέσω της συσκευής σας (υπολογιστής, tablet, κινητό τηλέφωνο κ.λπ.). αυτοί δεδομένα μπορεί να συλλεχθεί ακόμη και αν δεν υπάρχει εντολή.

Τα παρόντα δεδομένα (στο εξής " Τεχνικά δεδομένα ") αποτελούνται από:

 • Η διεύθυνση IP (ο αναγνωριστικός αριθμός που έχει εκχωρηθεί στη συσκευή σας ως μέρος της σύνδεσής της με το Internet).
 • Η διεύθυνση MAC (ο φυσικός αριθμός αναγνώρισης που είναι αποθηκευμένος στην κάρτα δικτύου ή στη διεπαφή δικτύου).
 • Ο αριθμός IMEI (αριθμός αναγνώρισης κινητού τηλεφώνου)
 • Το λειτουργικό σύστημα της συσκευής σας (Microsoft Windows, Mac OS X, Android, iOS κλπ.)
 • Ο φορέας κινητής τηλεφωνίας σας
 • Ο πάροχος υπηρεσιών Διαδικτύου
 • το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε (Internet Explorer, Google Chrome, Firefox, κ.λπ.). ή πάλι
 • η ζώνη ώρας που χρησιμοποιείται από τη συσκευή σας.

Τα δεδομένα που συλλέγονται αυτόματα μέσω της συσκευής σας αποτελούνται επίσης από δεδομένα σχετικά με Η πλοήγηση σας (στο εξής Δεδομένα πλοήγησης ) όπως:

 • τις σελίδες που έχετε επισκεφτεί,
 • η ημερομηνία της επίσκεψής σας
 • ο χρόνος που δαπανάται σε κάθε σελίδα που επισκέπτεστε ·
 • οι σύνδεσμοι που έχετε ενεργοποιήσει,
 • τις προσφορές που έχετε δει ·
 • τα προϊόντα που αναζητήσατε
 • τις εντολές που έχετε κάνει. ή πάλι
 • Οι καταναλωτικές συνήθειες των προϊόντων.

Τέλος, τα δεδομένα που συλλέγονται αυτόματα μέσω της συσκευής σας ενδέχεται να αποτελούνται από τα δεδομένα σας. Δεδομένα γεωγραφικής κατανομής (στο εξής " Δεδομένα γεωγραφικής κατανομής ") όταν η συσκευή σας και / ή Το πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο έχει οριστεί σε αυτό το πλαίσιο.

Δεδομένα που διαβιβάζονται από κοινωνικά δίκτυα ή άλλους εκδότες υπηρεσιών της κοινωνίας των πολιτών Πληροφορίες

Τα AD Tyres μπορούν τελικά να λαμβάνουν τα δεδομένα σας μέσω μιας μετάδοσης που γίνεται από τον εκδότη του κοινωνικό δίκτυο (Facebook, Twitter, κ.λπ.) ή άλλους εκδότες υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας ειδικά όταν:

 • Η πλοήγησή σας στο χώρο που αφιερώνεται στα AD Tyres ή στο Site σε ένα συγκεκριμένο κοινωνικό δίκτυο
 • Η χρήση των λειτουργιών σας στον ιστότοπο, οι οποίες θα συνδεθούν με ένα κοινωνικό δίκτυο ή σε μια άλλη υπηρεσία της κοινωνίας της πληροφορίας ·
 • η δημιουργία του λογαριασμού-πελάτη σας αν αποφασίσετε να κάνετε εγγραφή μέσω της μεταφοράς του Δεδομένα από ένα κοινωνικό δίκτυο (συμπεριλαμβανομένου του Facebook) ή από έναν εκδότη υπηρεσιών της εταιρείας του πληροφορίες (συμπεριλαμβανομένης της Google).

Τα δεδομένα αυτά συλλέγονται από τα AD Tyres μέσω κοινωνικών δικτύων ή άλλων παρόχων υπηρεσιών του η κοινωνία της πληροφορίας (στο εξής « Δεδομένα εκδοτών υπηρεσιών ») αποτελείται κυρίως από :

 • Τα στοιχεία παραγγελιών σας που συλλέγονται από τον εκδότη υπηρεσιών (συμπεριλαμβανομένων των φωτογραφιών του Εσείς)? ή
 • Τεχνικά δεδομένα ή δεδομένα πλοήγησης που συλλέγονται από τον εκδότη υπηρεσίας

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να περιορίσετε τη συλλογή αυτών των δεδομένων, καλείτε να επικοινωνήσετε εκδότης την επηρεαζόμενη υπηρεσία ή / και να αλλάξετε τις ρυθμίσεις απορρήτου του λογαριασμού σας που σχετίζονται με αυτήν υπηρεσίας.

Δεδομένα που παρέχονται από τρίτους

Τα AD Tyres ενδέχεται να χρειαστεί να συλλέγουν τα δεδομένα σας μέσω τρίτων με τα οποία τα AD Tyres διατηρεί νομικές ή / και οικονομικές σχέσεις, συμπεριλαμβανομένων:

 • συνδεδεμένες εταιρείες ·
 • επιχειρηματικοί εταίροι. ή πάλι
 • άλλες ανεξάρτητες πηγές.

Αυτά τα Δεδομένα (στο εξής " Στοιχεία Τρίτων ") συνίστανται ειδικότερα σε στοιχεία Ταυτοποίησης ή που σχετίζονται με τη χρήση ενός προϊόντος ή υπηρεσίας που προτείνεται από τον εν λόγω τρίτο, τα οποία έχουν ληφθεί συλλέγονται και υποβάλλονται σε επεξεργασία από το σχετικό τρίτο μέρος.

6. Πώς χρησιμοποιούνται τα δεδομένα σας;

Ο παρακάτω πίνακας δείχνει τα βασικά χαρακτηριστικά των Θεραπειών που έκαναν τα AD Tyres σχετικά με τα δεδομένα σας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους σκοπούς ή τα δεδομένα, τα AD Tyres σας προσκαλούν να επικοινωνήσετε μαζί μας ο υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών, είτε θα στείλετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση cm (a) adtyre.com ή από γωνία προσβάσιμη μορφή επικοινωνίας εδώ .

Όνομα επεξεργασίαςΣκοπόςΝομική αιτιολόγησηΤα σχετικά δεδομένα
παραγγελία
 • Απαντήστε σε όλα τα αιτήματά σας για την παραγγελία
 • Λάβετε υπόψη και εκτελέστε την παραγγελία σας
σύμβαση
 • Παραγγελία δεδομένων
συναλλαγή
 • Εκτέλεση της εντολής πληρωμής σας
 • Διαχείριση συναλλαγών απόρριψης τραπεζών
σύμβαση
 • Δεδομένα τραπεζικού λογαριασμού
Απαιτήσεις για πληρωμές
 • Διαχειριστείτε τυχόν αξιώσεις του κατόχου της κάρτας που χρησιμοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του πληρωμή της παραγγελίας
σύμβαση
 • Τραπεζικά δεδομένα (εκτός HVAC)
Υπηρεσία μετά την πώληση
 • Διαχειριστείτε τις καταγγελίες σας
 • Να ειδοποιήσετε για την τροποποίηση του Χάρτη ή των Γενικών Όρων Πώλησης
 • Διαχειριστείτε τη σχέση πελάτη (αιτήματα, σχόλια και προτάσεις) κατόπιν παραγγελίας
 • Διαχείριση επιστροφών
σύμβαση
 • Παραγγελία δεδομένων
 • Τραπεζικά δεδομένα (εκτός HVAC)
λογαριασμό πελατών
 • Διευκολύνετε τις επόμενες παραγγελίες σας αποφεύγοντας ήδη νέα στοιχεία κοινοποιήθηκαν AD Tyres
συγκατάθεση
 • Παραγγελία δεδομένων
 • Τραπεζικά δεδομένα (εκτός HVAC)
ενημερωτικό δελτίο
 • Εκτελέστε τη συνδρομή σας στο ενημερωτικό δελτίο μας
συγκατάθεση
 • Παραγγελία δεδομένων (διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου)
AD Εμπορικές προσφορές ελαστικών
 • Διεξάγετε εκστρατείες άμεσου μάρκετινγκ σε προϊόντα ελαστικών AD (Whatsapp, SMS, Call, Messenger & Email)
Δικαιολογημένο ενδιαφέρον (1)
 • Παραγγελία δεδομένων
 • Τεχνικά δεδομένα
 • Δεδομένα πλοήγησης
 • Δεδομένα εκδότη υπηρεσίας
 • Δεδομένα τρίτων μερών
Στοχοθετημένη διαφήμιση
 • Προσαρμόστε τα διαφημιστικά μας μηνύματα στις ανάγκες και τις συνήθειες σας, ειδικά στο Site
Συγκατάθεση (cookies)
 • Τεχνικά δεδομένα
 • Δεδομένα πλοήγησης
Εμπειρία χρήστη
 • Προσαρμόστε την εμπειρία του ιστοτόπου σας σύμφωνα με τις ανάγκες και τις συνήθειες σας
 • Επιτάχυνση της πλοήγησης σας στην τοποθεσία
Συγκατάθεση (cookies)
 • Τεχνικά δεδομένα
 • Δεδομένα πλοήγησης
geolocation
 • Σας παρέχουμε ένα εργαλείο αναζήτησης για τους πλησιέστερους σταθμούς συναρμολόγησης στο Your θέση
συγκατάθεση
 • Δεδομένα γεωγραφικής κατανομής
στατιστική
 • Διεξαγωγή και ανάλυση στατιστικών μελετών
Δικαιολογημένο ενδιαφέρον (2) και συγκατάθεση (cookie)
 • Παραγγελία δεδομένων
 • Τεχνικά δεδομένα
 • Δεδομένα πλοήγησης
ποιότητα
 • Αναλύστε τα τεχνικά προβλήματα που προκύπτουν από τη χρήση του ιστότοπου
 • Εντοπισμός ανωμαλιών στο σύστημα πληροφοριών
Δικαιολογημένο ενδιαφέρον (3)
 • Τεχνικά δεδομένα
 • Δεδομένα πλοήγησης
απάτη
 • Εντοπισμός παραποίησης / απομίμησης και τεχνολογικής απάτης
Δικαιολογημένο συμφέρον (4)
 • Παραγγελία δεδομένων
 • Τεχνικά δεδομένα
 • Δεδομένα πλοήγησης

(1) Το έννομο συμφέρον είναι αυτό που αναφέρεται στην αιτιολογική σκέψη (47) του RGPD που δηλώνει: " Θεραπεία τα προσωπικά δεδομένα για σκοπούς αναζήτησης μπορούν να θεωρηθούν ότι πραγματοποιούνται για τους σκοπούς της να απαντήσετε σε ένα νόμιμο συμφέρον ". Αυτό το νόμιμο συμφέρον περιλαμβάνει τη διατήρηση μιας σχέσης κανονική επιχείρηση μαζί σας.

(2) Το έννομο συμφέρον της AD Tyres είναι να είναι σε θέση να αυτο-αξιολογεί και να βελτιώνει μέσω το στατιστικό εργαλείο.

(3) Το έννομο συμφέρον της AD Tyres είναι να εξασφαλίσει την ποιότητα των υπηρεσιών της.

(4) Το έννομο συμφέρον της AD Tyres είναι να αποτρέψει την απάτη.

7. Πόσο καιρό διατηρούνται τα δεδομένα σας;

Τα AD Tyres κάνουν λόγο για τη διατήρηση των δεδομένων σας σε μια μορφή που επιτρέπει την αναγνώρισή σας για διάρκεια που δεν υπερβαίνει εκείνη που είναι απαραίτητη για τους σκοπούς για τους οποίους μεταποιούνται.

Ο παρακάτω πίνακας δείχνει τις περιόδους διατήρησης για κάθε τύπο δεδομένων σύμφωνα με το Θεραπεία για την οποία χρησιμοποιούνται.

ΔεδομέναΕπεξεργασίαΔιάρκεια ζωής σε ενεργή βάση δεδομένων (1)Διάρκεια ζωής στο ενδιάμεσο αρχείο (2)
Στοιχεία παραγγελίαςπαραγγελία5 χρόνια από την τελευταία παραγγελίαn / a
Υπηρεσία μετά την πώληση5 χρόνια από την τελευταία παραγγελίαn / a
λογαριασμό πελατών5 χρόνια από την τελευταία σύνδεση στο Λογαριασμό πελάτη
ή
Μέχρι την απόσυρση της συγκατάθεσης, εάν συμβεί προηγουμένως
n / a
ενημερωτικό δελτίοΜέχρι να καταργήσετε την εγγραφή σαςn / a
AD Εμπορικές προσφορές ελαστικών2 χρόνια από την τελευταία παραγγελίαn / a
στατιστική5 χρόνια από την τελευταία παραγγελία10 έτη από τη συλλογή των σχετικών δεδομένων
απάτηn / a10 έτη από τη συλλογή των σχετικών δεδομένων
Στοιχεία τραπεζών
(εκτός από τον κλιματισμό)
συναλλαγήΜέχρι την πλήρη πληρωμή της παραγγελίαςn / a
Απαιτήσεις για πληρωμέςn / a13 μήνες από την ημερομηνία της χρέωσης
ή
15 μήνες σε περίπτωση αναβολής πληρωμής
Υπηρεσία μετά την πώλησηΜέχρι τη λήξη της περιόδου για την οποία η AD Tyres δεσμεύεται να επιστρέψει την παραγγελία (συμπεριλαμβανομένης της περίοδος αναμονής ή περίοδος ακύρωσης της παραγγελίας)n / a
λογαριασμό πελατών5 χρόνια από την τελευταία σύνδεση στο Λογαριασμό πελάτη
ή
Μέχρι την απόσυρση της συγκατάθεσης, εάν συμβεί πριν από την ή
Μέχρι τη λήξη της ισχύος των Τραπεζικών Δεδομένων, εάν προηγείται
n / a
Τεχνικά δεδομέναΕμπορική προσφορά ελαστικών ADΠροβολή μπισκόταn / a
Στοχοθετημένες διαφημίσεις
Εμπειρία χρήστη
ποιότητα
στατιστική
απάτηn / aΠροβολή μπισκότα
Δεδομένα πλοήγησηςΕμπορική προσφορά ελαστικών ADΠροβολή μπισκόταn / a
Στοχοθετημένες διαφημίσεις
Εμπειρία χρήστη
ποιότητα
στατιστική
απάτηn / aΠροβολή μπισκότα
Δεδομένα γεωγραφικής κατανομήςgeolocationΟ χρόνος που απαιτείται για την ένδειξη του πλησιέστερου σταθμού συναρμολόγησηςn / a
Δεδομένα εκδότη υπηρεσίαςAD Εμπορικές προσφορές ελαστικών2 χρόνια από τη συλλογήn / a
Δεδομένα τρίτου μέρουςAD Εμπορικές προσφορές ελαστικών2 χρόνια από τη συλλογήn / a

(1) Η διατήρηση ενεργών βάσεων δεδομένων συνίσταται στη διατήρηση των σχετικών δεδομένων στο βάση που χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς της συγκεκριμένης θεραπείας.

(2) Η ενδιάμεση αρχειοθέτηση είναι η διατήρηση των δεδομένων υπό συνθήκες πρόσβαση περιορίζεται (i) σε μια συγκεκριμένη βάση αρχείων χωριστή από την ενεργή βάση δεδομένων, με πρόσβαση περιορισμένος μόνο σε όσους ενδιαφέρονται να γνωρίσουν λόγω της λειτουργίας τους, (ii) στη βάση με την προϋπόθεση ότι τα αρχειοθετημένα δεδομένα απομονώνονται με λογικό διαχωρισμό (διαχείριση δικαιωμάτων πρόσβασης και δικαιωμάτων) ώστε να μην είναι προσβάσιμα σε άτομα που δεν το έχουν περισσότερο ενδιαφέροντος για την αντιμετώπισή τους.

8. Με ποιον κοινό έχουν τα δεδομένα σας;

Τα AD Tyres μπορούν να μοιράζονται μερικά από τα δεδομένα σας με άλλες οντότητες που αναφέρονται παρακάτω. Σε όλους ο Στην περίπτωση αυτή, τα AD Tyres μοιράζονται μόνο αυτά τα δεδομένα στο μέτρο του αυστηρώς αναγκαίου για τη διασφάλιση της ή τους σκοπούς της επεξεργασίας των δεδομένων σας από τα AD Tyres ή για να διασφαλιστεί ο ακριβής σκοπός (οι) και νόμιμες διευθύνσεις που ορίζονται από αυτόν τον παραλήπτη.

Υπεργολάβοι ελαστικών AD

Τα AD Tyres πρέπει να μοιράζονται μερικά από τα δεδομένα σας με τους υπεργολάβους τους, οι οποίοι δρουν ειδικότερα σε το πλαίσιο για την προμήθεια των προϊόντων του. Η κοινή χρήση των δεδομένων σας με αυτές τις οντότητες απαιτείται την εκτέλεση της παραγγελίας σας. AD Tyres μοιράζονται μόνο τα δεδομένα που είναι απολύτως απαραίτητα για την εκτέλεση του ο αποστολή που ανατέθηκε στους υπεργολάβους της, αφού είχε εγγυηθεί συμβατικά τις δεσμεύσεις τους επίσης υψηλότερες από εκείνες που λαμβάνονται στην παρούσα Πολιτική για την προστασία των Δεδομένων σας.

Οντότητες της ομάδας στην οποία ανήκει το AD Tire

Τα AD Tyres θα μοιράζονται μερικά από τα δεδομένα σας με άλλες οντότητες της ομάδας στην οποία τα AD Tyres ανήκει ειδικά για να σας γνωρίσουμε καλύτερα. Αυτές οι άλλες οντότητες υπόκεινται σε δεσμεύσεις παρόμοιες με αυτές του AD Tyres για την προστασία των δεδομένων σας.

Εκδότες υπηρεσιών τρίτου μέρους

Τα AD Tyres θα μοιράζονται μερικά από τα δεδομένα σας με τους εκδότες υπηρεσιών τρίτων που χρησιμοποιούνται στο πλαισίου της προμήθειας των Προϊόντων Ελαστικών AD μέσω του Δικτυακού Τόπου (εκδότες κοινωνικών δικτύων, υπηρεσίες της εταιρείας του πληροφορίες, υποδοχής, κ.λπ.). Η κοινή χρήση των δεδομένων σας με αυτούς τους επεξεργαστές απαιτείται για την λειτουργία υπηρεσίες τρίτων. Τα AD Tyres μοιράζονται μόνο τα δεδομένα που είναι απολύτως απαραίτητα για τη χρήση του αυτοί υπηρεσίες τρίτων. AD Tyres σας προσκαλεί να αναθεωρήσετε την πολιτική απορρήτου καθενός από αυτά εκδότες.

Εξαιρετικές περιπτώσεις

Τα AD Tyres ενδέχεται να πρέπει να μοιράζονται τα δεδομένα σας κατ 'εξαίρεση στις ακόλουθες περιπτώσεις: (i) στο σε περίπτωση συγχώνευσης, απόκτηση του συνόλου ή μέρους των ελαστικών AD, εκχώρηση περιουσιακών στοιχείων ή οποιεσδήποτε άλλες παρόμοια πράξη, ii) όταν η κατανομή αυτή επιβάλλεται από νόμο, κανονισμό, δικαστική αρχή ή αρμόδια διοικητική αρχή · ή (iii) για την προστασία των δικαιωμάτων ή / και της ασφάλειας ενός ατόμου, για την αποτροπή ή του να αναλάβει δράση σχετικά με παράνομες ή εικαζόμενες παράνομες δραστηριότητες ή να υπερασπιστεί τα δικαιώματα, ιδιοκτησία και ασφάλεια της ιστοσελίδας ελαστικών AD. (iv) προκειμένου να εκτελέσει και να εγγυηθεί τις δεσμεύσεις που ανέλαβε μ.Χ. Ελαστικά που σας ενδιαφέρουν στο πλαίσιο αυτού του Χάρτη.

9. Μεταφέρονται τα δεδομένα σας εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης;

Τα δεδομένα σας επεξεργάζονται και αποθηκεύονται κυρίως στο έδαφος του Πριγκιπάτου της Ανδόρας όπου είναι ιδρύθηκε Τα AD Tyres, τα οποία βρίσκονται εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Με απόφαση της 19ης Οκτωβρίου 2010, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δήλωσε ότι θεωρείται η Ανδόρα ως εξασφαλίζοντας επαρκές επίπεδο προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που μεταφέρονται από την Ένωση Ευρωπαϊκή.

Τα AD Tyres δεν μπορούν να αποκλείσουν τη μεταφορά των δεδομένων σας σε άλλες περιοχές εκτός ένωση Της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), ιδίως σε εδάφη όπου ο βαθμός η προστασία των προσωπικών δεδομένων είναι μικρότερη από ό, τι στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Στην τελευταία περίπτωση, η AD Tyres αναλαμβάνει να επαληθεύσει την ύπαρξη μέτρων ή να λάβει μέτρα κατάλληλη για να διασφαλίσετε ικανοποιητικό επίπεδο προστασίας των δεδομένων σας, όπως:

 • απόφαση επάρκειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της ενδιαφερόμενης χώρας ·
 • τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες που υιοθετήθηκαν από το εποπτική αρχή, στην οποία υποβάλλει ο παραλήπτης ·
 • εσωτερικοί επιχειρηματικοί κανόνες
 • εγκεκριμένο κώδικα δεοντολογίας ή εγκεκριμένο μηχανισμό πιστοποίησης (συμπεριλαμβανομένης της δέσμευσης δεσμευτικός και είναι εκτελεστή από τον αποδέκτη εκτός ΕΕ να εφαρμόσει τις κατάλληλες διασφαλίσεις) ·
 • μια διοικητική ρύθμιση ή ένα νομικά δεσμευτικό και εκτελεστό κείμενο που έχει ληφθεί για να καταστεί δυνατό συνεργασία μεταξύ των δημόσιων αρχών.

10. Πώς προστατεύονται τα δεδομένα σας;

Τα AD Tyres έχουν θεσπίσει φυσικά, τεχνικά, διοικητικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας προσαρμοσμένο για την προστασία των δεδομένων σας από οποιαδήποτε πρόσβαση, χρήση, απώλεια, τυχαία καταστροφή, ζημιά, πτήση ή μη εξουσιοδοτημένη ή παράνομη διάδοση τέτοιων δεδομένων.

Παρά τις συνεχιζόμενες προσπάθειές της, η AD Tyres δεν μπορεί να δεσμευτεί να εγγυηθεί ένα αποτέλεσμα όσον αφορά την ασφάλειά σας. Δεδομένα και σας καλεί να αναφέρετε τυχόν δυσκολίες που αναφέρθηκαν παραπάνω, τις οποίες θα γνωρίζετε.

Για να το κάνετε αυτό, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών, κατά την ευκολία σας, είτε στέλνοντας ένα email σε διεύθυνση cm (a) adtyre.com είτε μέσω της προσβάσιμης φόρμας επικοινωνίας εδώ .

Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται με reCAPTCHA, πολιτική απορρήτου και της Google ισχύουν για αυτήν την υπηρεσία.

11. Ποια είναι τα δικαιώματά σας;

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, έχετε τα δικαιώματα που αναφέρονται παρακάτω σχετικά με το δικό σας δεδομένα

 • το δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα σας : αυτή είναι η ευκαιρία για εσάς μ.Χ. Ελαστικά ένα αντίγραφο των δεδομένων σας που επεξεργάζονται τα AD Tyres καθώς και τα βασικά χαρακτηριστικά τους Επεξεργασία (Σκοποί, κατηγορίες δεδομένων, παραλήπτες, Διάρκεια ζωής, Δικαιώματα σας) σχετικά με Δεδομένα, το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας σε εποπτική αρχή και, ενδεχομένως, ο πηγή συλλογής δεδομένων και την ύπαρξη αυτόματης λήψης αποφάσεων με βάση αυτά Δεδομένα).
 • το δικαίωμα να διορθώσετε τα δεδομένα σας : αυτή είναι η δυνατότητα για εσάς να αποκτήσετε από τα AD Tyres τη διόρθωση, όσο το δυνατόν συντομότερα, των δεδομένων σας που θα ήταν ανακριβή ή θεωρώντας τους σκοπούς της Επεξεργασίας, ελλιπείς.
 • το δικαίωμα διαγραφής των δεδομένων σας : αυτή είναι η δυνατότητα για εσάς να αποκτήσετε από τα AD Tyres τη διαγραφή, το συντομότερο δυνατό, των δεδομένων σας για έναν από τους λόγους παρακάτω:
  1. αυτά τα Δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα για τους σκοπούς για τους οποίους ήταν συλλέγονται ή υποβάλλονται σε άλλη επεξεργασία ·
  2. Αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας, στην οποία βασίζεται η επεξεργασία αυτών των δεδομένων το δεν υπάρχει άλλη νομική βάση για τη θεραπεία αυτή.
  3. Μπορείτε να αντιταχθείτε στην Επεξεργασία αυτών των Δεδομένων υπό τους όρους που καθορίζονται παρακάτω σχετικά με το δικαίωμά σας να αντιταχθείτε.
  4. Τα δεδομένα έχουν υποστεί παράνομη επεξεργασία
  5. Τα δεδομένα πρέπει να διαγραφούν για να εκπληρώσουν νομική υποχρέωση σύμφωνα με το νόμο της η Ευρωπαϊκή Ένωση ή ο γαλλικός νόμος στον οποίο υπόκεινται τα AD Tyres. ή
  6. Τα δεδομένα συλλέχθηκαν ως μέρος της προσφοράς υπηρεσιών του πληροφορίες που προορίζονται για παιδιά.
 • το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων σας : αυτή είναι η πιθανότητα του Αντιταχθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων σας με βάση τα νόμιμα συμφέροντα των ελαστικών AD (από αυτό περιλαμβάνει τη δημιουργία προφίλ με βάση αυτή την αιτιολόγηση) εάν αυτή η θεραπεία δεν δικαιολογείται στην πραγματικότητα μ.Χ. Ελαστικά με νόμιμους και επιτακτικούς λόγους που θα υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας ή για διαπίστωση, άσκηση ή υπεράσπιση των νόμιμων δικαιωμάτων Είναι επίσης η δυνατότητα να αντιταχθείτε στη θεραπεία για το σκοπό της αναζήτηση (γ αν είναι συνδεδεμένος με μια τέτοια έρευνα) Τέλος, όσον αφορά τη διεκπεραίωση για στατιστικούς σκοπούς, υπάρχει η δυνατότητα να αντιταχθούν ένα Τέτοιου είδους θεραπεία για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή σας.
 • το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των δεδομένων σας : αυτό είναι το δυνατότητα για να αποκτήσετε από τα AD Tyres τον περιορισμό της θεραπείας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις:
  1. κατά τη διάρκεια της περιόδου που απαιτείται για την επαλήθευση της ακρίβειας των ελαστικών δεδομένων Data by AD όταν Αμφισβητείτε την ακρίβεια αυτών των δεδομένων.
  2. Αντιτίθενται στη διαγραφή δεδομένων από παράνομη επεξεργασία και αντίθετα απαιτούν περιορισμό της χρήσης τους ·
  3. Τα δεδομένα δεν είναι πλέον χρήσιμα για τα AD Tyres στο πλαίσιο των στόχων της επεξεργασίας, αλλά παραμένουν που χρειάζεστε για εσάς σε σχέση με τη διαπίστωση, άσκηση ή υπεράσπιση δικαιωμάτων σε δικαιοσύνη ·
  4. για το χρονικό διάστημα που είναι απαραίτητο να γνωρίζουμε εάν οι νόμιμοι λόγοι που επιδιώκουν τα AD Tyres επικρατήσει όταν αντικρούσατε τη θεραπεία σε αυτή τη βάση.
 • το δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων σας : αυτή είναι η δυνατότητα για εσάς για να αποκτήσετε από τα AD Tyres τη γνωστοποίηση των δεδομένων σας στα AD Tyres σε διαρθρωμένη μορφή, που χρησιμοποιούνται ευρέως και μπορούν να διαβαστούν από τη μηχανή και να μεταφέρουν αυτά τα δεδομένα σε μια άλλη οντότητα (αυτή η μεταφορά είναι παρέχεται από εσάς ή, αν είναι τεχνικά εφικτό, από τα AD Tyres) και πότε στην πράξη η χρήση αυτοματοποιημένων διαδικασιών βασίζεται σε συγκατάθεση ή σε σύμβαση.
 • το δικαίωμα ανάκλησης της συναίνεσής σας : αυτή είναι η δυνατότητα για εσάς να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας για οποιαδήποτε επεξεργασία των δεδομένων σας που έχει πραγματοποιηθεί με βάση τη δική σας προηγούμενη συγκατάθεση.

Για να ασκήσετε τα προαναφερθέντα δικαιώματα, σας καλεί να συμμετάσχετε μαζί μας, όπως σας εξυπηρετεί

 • αποστέλλοντας ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: cm (a) adtyre.com
 • συμπληρώνοντας την προσβάσιμη φόρμα επικοινωνίας εδώ .

Για να επεξεργαστείτε το αίτημά σας όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικά, τα AD Tyres σας προσκαλούν να διατυπώσετε αυτό το τρόπος σαφή και λεπτομερή και επισυνάψτε αντίγραφο της ταυτότητάς σας.

Έχετε επίσης:

 • δικαίωμα υποβολής καταγγελίας σε εποπτική αρχή : αυτό είναι του Μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία σε μια αρμόδια εποπτική αρχή, στο κράτος μέλος στο οποίο βρίσκεται η συνήθης κατοικία σας, στον τόπο εργασίας σας ή το όπου η παράβαση θα είχε διαπραχθεί, αν θεωρείτε ότι η επεξεργασία δεδομένων σχετικά με εσάς αποτελεί παραβίαση του νόμου.

Για να διευκολυνθεί η άσκηση αυτού του δικαιώματος, θα βρείτε στον παρακάτω πίνακα τις συντεταγμένες του εποπτικές αρχές των κρατών μελών.

Κράτος μέλοςΕποπτική ΑρχήΕπικοινωνία
ΓερμανίαΤο Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die InformationsfreiheitHusarenstraße 30
53117 Βόννη (Γερμανία) Τηλ. +49 228 997799 0; +49 228 81995 0
Φαξ +49 228 997799 550. +49 228 81995 550
poststelle@bfdi.bund.de
http://www.bfdi.bund.de
ΑυστρίαÖsterreichische DatenschutzbehördeHohenstaufengasse 3
1010 Wien (Αυστρία) Τηλ. +43 1 531 15 202525
Φαξ +43 1 531 15 202690
dsb@dsb.gv.at
http://www.dsb.gv.at
ΒέλγιοΕπιτροπή Προστασίας Προστασίας Προσωπικών ΔεδομένωνRue de la Presse 35
1000 Βρυξέλλες (Βέλγιο)
Τηλ. +32 2 274 48 00
Φαξ +32 2 274 48 10
info@privacycommission.be
http://www.privacycommission.be
ΒουλγαρίαΕπιτροπή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων2, Καθ. Tsvetan Lazarov blvd.
Σόφια 1592 (Βουλγαρία)
Τηλ. +359 2 915 3523
Φαξ +359 2 915 3525
kzld@cpdp.bg
http://www.cpdp.bg
ΚύπροςΕπίτροπος αρμόδιος για την προστασία των προσωπικών δεδομένων1 οδός Ιάσωνος,
1082 Λευκωσία (Κύπρος)
Π.Ο. Πλαίσιο 23378, CY-1682 Λευκωσία
Τηλ. +357 22 818 456
Φαξ +357 22 304 565
commissioner@dataprotection.gov.cy
http://www.dataprotection.gov.cy
ΚροατίαΚροατική Υπηρεσία Προστασίας Προσωπικών ΔεδομένωνMartićeva 14
10000 Ζάγκρεμπ (Κροατία) Τηλ. +385 1 4609 000
Φαξ +385 1 4609 099
azop@azop.hr ή info@azop.hr
http://www.azop.hr
ΔανίαDatatilsynetBorgergade 28, 5
1300 Κοπεγχάγη K (Δανία) Τηλ. +45 33 1932 00
Φαξ +45 33 19 32 18
dt@datatilsynet.dk
http://www.datatilsynet.dk
ΙσπανίαAgencia de Protección de DatosC / Jorge Juan, 6 ετών 28001 Μαδρίτη (Ισπανία) Τηλ. +34 91399 6200
Φαξ +34 91455 5699
διεθνional@agpd.es
https://www.agpd.es
ΕσθονίαΕσθονική επιθεώρηση προστασίας δεδομένων (Andmekaitse Inspektsioon)Väike-Ameerika 19
10129 Ταλίν (Εσθονία) Τηλ. +372 6274 135
Φαξ +372 6274 137
info@aki.ee
http://www.aki.ee/en
ΦινλανδίαΥπηρεσία Προστασίας Δεδομένων του ΔιαμεσολαβητήΠ.Ο. Πλαίσιο 315
FIN-00181 Ελσίνκι (Φινλανδία) Τηλ. +358 10 3666 700
Φαξ +358 10 3666 735
tietosuoja@om.fi
http://www.tietosuoja.fi/en/
ΓαλλίαΕθνική Επιτροπή για την Πληροφορική και τις Ελευθερίες - CNIL8 rue Vivienne, CS 30223
F-75002 Παρίσι, Cedex 02 (Γαλλία)
Τηλ. +33 1 53 73 22 22
Φαξ +33 1 53 73 22 00 n / a
http://www.cnil.fr
ΕλλάδαΕλληνική Αρχή Προστασίας ΔεδομένωνΚηφισίας 1-3, PC 11523
Αμπελόκηποι Αθήνα
Τηλ. +30 210 6475 600
Φαξ +30 210 6475 628
contact@dpa.gr
http://www.dpa.gr/
ΟυγγαρίαΕπίτροπος προστασίας δεδομένων της ΟυγγαρίαςSzilágyi Erzsebet fasor 22 / C
H-1125 Βουδαπέστη (Ουγγαρία) Τηλ. +36 1 3911 400
peterfalvi.attila@naih.hu
http://www.naih.hu
ΙρλανδίαΕπίτροπος προστασίας δεδομένωνCanal House
Σταθμός Δρόμου
Portarlington
Co Laois
Lo-Call: 1890 25 22 31
Τηλ. +353 57 868 4800
Φαξ +353 57 868 4757
info@dataprotection.ie
http://www.dataprotection.ie
ΙταλίαΕγγυητής για την προστασία των προσωπικών δεδομένωνPiazza di Monte Citorio, 121 άτομα 00186 Ρώμη (Ιταλία) Τηλ. +39 06 69677 1
Φαξ +39 06 696 77 785 garante@garanteprivacy.it
http://www.garanteprivacy.it
ΛετονίαΕπιθεώρηση κράτους δεδομένωνΔιευθυντής: η κ. Sign Plumina
Blaumana str. 11 / 13-15
1011 Ρίγα (Λετονία) Τηλ. +371 6722 3131
Φαξ +371 6722 3556
info@dvi.gov.lv
http://www.dvi.gov.lv
ΛιθουανίαΠολιτική Προστασίας ΔεδομένωνŽygimantų str. 11-6a
011042 Βίλνιους (Λιθουανία) Τηλ. + 370 5 279 14 45
Fax +370 5 261 94 94
ada@ada.lt
http://www.ada.lt
ΛουξεμβούργοΕθνική Επιτροπή Προστασίας Δεδομένων1, Λεωφόρος Rock'n'Roll
L-4361 Esch-sur-Alzette (Λουξεμβούργο) Τηλ. +352 2610 60 1
Φαξ +352 2610 60 29
info@cnpd.lu
http://www.cnpd.lu
ΜάλταΓραφείο του Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων2, Airways House
High Street, Sliema SLM 1549 (Μάλτα)
Τηλ. +356 2328 7100
Φαξ +356 2328 7198
commissioner.dataprotection@gov.mt
http://www.dataprotection.gov.mt
ΟλλανδίαΕξουσιοδοτημένος υπάλληλοςPrins Clauslaan 60
Π.Ο. Κουτί 93374
2509 AJ Den Haag / Χάγη (Ολλανδία) Τηλ. +31 70 888 8500
Φαξ +31 70 888 8501
info@autoriteitpersoonsgegevens.nl
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl
ΠολωνίαΓραφείο του Γενικού Επιθεωρητή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων - GIODOul. Stawki 2
00-193 Βαρσοβία (Πολωνία) Τηλ. +48 22 53 10 440
Φαξ +48 22 53 10 441
kancelaria@giodo.gov.pl
desiwm@giodo.gov.pl
http://www.giodo.gov.pl
ΠορτογαλίαComissão Nacional της Protecção de Dados - CNPDR. de São. Bento, 148-3 ° 1200-821 Λισαβόνα (Πορτογαλία) Τηλ. +351 21 392 84 00
Φαξ +351 21 397 68 32 geral@cnpd.pt
http://www.cnpd.pt
Τσεχική ΔημοκρατίαΤο Γραφείο Προστασίας Προσωπικών ΔεδομένωνΠροστασία προσωπικών δεδομένων
Pplk. Σοκόρα 27
170 00 Prague 7 (Τσεχική Δημοκρατία) Τηλ. +420 234 665 111
Φαξ +420 234 665 444
posta@uoou.cz
http://www.uoou.cz
ΡουμανίαΗ εθνική εποπτική αρχή για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήραB-dul Magheru 28-30
Τομέας 1, ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ (Ρουμανία)
Τηλ. +40 21 252 5599
Φαξ +40 21 252 5757
anspdcp@dataprotection.ro
http://www.dataprotection.ro
Ηνωμένο ΒασίλειοΓραφείο του Επιτρόπου ΠληροφόρησηςWater Lane, Wycliffe House
Wilmslow - Cheshire SK9 5AF (Ηνωμένο Βασίλειο) Τηλ. +44 1625 545 745
international.team@ico.org.uk
https://ico.org.uk
ΣλοβακίαΥπηρεσία Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Σλοβακικής ΔημοκρατίαςHraničná 12 820 07 Bratislava 27 (Σλοβακία) Τηλ. : + 421 2 32 31 32 14 Φαξ: + 421 2 32 31 32 34 statny.dozor@pdp.gov.sk
http://www.dataprotection.gov.sk
ΣλοβενίαΠληροφορίες της ΕπιτροπήςZaloška 59
1000 Λιουμπλιάνα (Σλοβενία) Τηλ. +386 1 230 9730
Φαξ +386 1 230 9778
gp.ip@ip-rs.si
https://www.ip-rs.si
καστόριDatainspektionenDrottninggatan 29
5ος όροφος
Κουτί 8114
104 Στοκχόλμη (Σουηδία) Τηλ. +46 8 657 6100
Φαξ +46 8 652 8652
datainspektionen@datainspektionen.se
http://www.datainspektionen.se

12. Πώς τα AD Tyres συλλέγουν δεδομένα για ανηλίκους;

Τα προϊόντα που πωλούνται από τα AD Tyres στην ιστοσελίδα τους δεν προορίζονται για ανηλίκους. Ως αποτέλεσμα, τα AD Tyres δεν ασχολείται με τα δεδομένα ανηλίκων ή δεν μπορεί να υποθέσει ότι τα δεδομένα επισκεπτών ιστότοπου ή οι πελάτες της αφορούν άμεσα ή έμμεσα ανηλίκους.

13. Τι γίνεται με τα cookies και άλλες παρόμοιες τεχνολογίες παρακολούθησης;

Τα AD Tyres της χρησιμοποιούν cookies και άλλες παρόμοιες τεχνολογίες που είναι πιθανό να συλλέξουν μερικά από τα δεδομένα σας. Αυτά τα cookie σας βοηθούν να βελτιώσετε την εμπειρία περιήγησής σας στον ιστότοπο, μας παρέχει πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία και την ποιότητα της ιστοσελίδας μας και συμβάλλει στην παροχή του στοχευμένες διαφημίσεις.

Τα AD Tyres της συλλέγουν την προηγούμενη συγκατάθεσή σας μέσω ενός banner στην αρχική σελίδα του ιστότοπου πότε Η πρώτη σας σύνδεση με αυτά τα εργαλεία ηλεκτρονικών υπολογιστών. Η συγκατάθεσή σας ζητείται και πάλι από την AD Tyres υπό τους ίδιους όρους, στο τέλος μιας περιόδου δεκατριών μηνών από την προηγούμενη συλλογή του συγκατάθεση.

Λάστιχα AD Ενθαρρύνεστε έντονα να συμβουλευτείτε τη σελίδα "Cookies" της ιστοσελίδας της για περισσότερες πληροφορίες.

14. Μερικά πρόσθετα στοιχεία στα κοινωνικά δίκτυα

Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί προσθήκες και άλλες λειτουργίες κοινωνικής δικτύωσης που δημοσιεύονται από εταιρείες τρίτων (π.χ. ex. Facebook, κ.λπ.).

Εάν αλληλεπιδράτε χρησιμοποιώντας plug-ins (π.χ. κάνοντας κλικ στο κουμπί "Like" ή "Share"), ορισμένα από τα δεδομένα σας (συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών δεδομένων και των δεδομένων πλοήγησης) θα μεταδοθούν και καταγράφονται σε ένα διακομιστή της τρίτης εταιρείας που εκμεταλλεύεται το κοινωνικό δίκτυο που εξετάζεται. Αυτά τα δεδομένα θα είναι κατόπιν υποβάλλονται σε επεξεργασία από αυτήν την τρίτη εταιρεία σύμφωνα με τους όρους της και τη δημιουργία του λογαριασμού σας ανοιχτό μέσα σε αυτό το κοινωνικό δίκτυο.

Εάν δεν θέλετε μια εταιρεία τρίτου που χρησιμοποιεί ένα κοινωνικό δίκτυο να συνδέει τα δεδομένα που συλλέγονται από μέσω του Δικτυακού Τόπου στο Λογαριασμό σας χρήστη που είναι ανοιχτό μέσα στο κοινωνικό δίκτυο που εξετάζεται, Πρέπει εσείς να αποσυνδεθείτε από αυτό το κοινωνικό δίκτυο πριν επισκεφθείτε τον ιστότοπο.

Σε κάθε περίπτωση, η χρήση αυτών των προσθηκών ή κουμπιών γίνεται από αυτούς τους εκδότες τρίτων του κοινωνικά δίκτυα και διέπεται αποκλειστικά από τις συνθήκες που σας δεσμεύουν στο κοινωνικό δίκτυο του οποίου είστε μέλος. Σας προσκαλούμε να διαβάσετε αυτούς τους όρους που ισχύουν από αυτές τις εκδοτικές εταιρείες τρίτων. κοινωνικά δίκτυα.

15. Ορισμένα πρόσθετα στοιχεία σχετικά με την γεωγραφική περιοχή

Τα AD Tyres χρησιμοποιούν δεδομένα γεωγραφικής τοποθεσίας που συλλέγονται μέσω του προγράμματος περιήγησης ή / και της συσκευής σας με τα οποία εσείς ελέγξτε την τοποθεσία.

Η πρόσβαση στα δεδομένα αυτά προκύπτει από τη ρύθμιση αυτών των εργαλείων. Τα AD Tyres σας προσκαλούν να συμβουλευτείτε την πολιτική του την εμπιστευτικότητα (ή οποιουδήποτε άλλου σχετικού εγγράφου) των παρόχων αυτών των εργαλείων ή / και την τροποποίηση του δημιουργώντας αυτά τα εργαλεία πριν συμβουλευτείτε τον ιστότοπο σε περίπτωση που δεν θέλετε τα AD Tyres άρμεγμα τα δεδομένα γεωγραφικής κατανομής σας.

16. Ποιες είναι οι συνέπειες από την ενεργοποίηση μιας εξωτερικής σύνδεσης

Ο ιστότοπος AD Tyres είναι πιθανό να σας προσφέρει εξωτερικούς συνδέσμους hypertext που σας δείχνουν άλλος ιστοσελίδες ή τεχνολογικά εργαλεία. Η πρόσβαση σε αυτά τα περιεχόμενα από την εξωτερική ενεργοποίηση σύνδεσης δεν γίνεται εκθέσεις τότε περισσότερο από αυτό το Χάρτη. Ως εκ τούτου, καλείτε να συμβουλευτείτε την πολιτική που εφαρμόζει ο εκδότης του αυτοί περιεχόμενο σχετικά με την προστασία των δεδομένων σας. Τα AD Tyres δεν φέρουν καμία ευθύνη για το συλλογή ή την επεξεργασία των δεδομένων σας από αυτά τα περιεχόμενα.

17. Πώς θα ενημερωθείτε για τις αλλαγές του Χάρτη;

Τα AD Tyres πρέπει να τροποποιούν περιοδικά τον παρόντα Χάρτη, προκειμένου ιδίως να λάβουν υπόψη τους νομοθετικές εξελίξεις σχετικά με την προστασία των δεδομένων σας.

Τα AD Tyres θα σας ενημερώσουν για οποιεσδήποτε αλλαγές ή ενημερώσεις μέσω μιας ειδοποίησης που αποστέλλεται σας διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και / ή εμφανή ειδοποίηση στον ιστότοπο.

18. Πώς να επικοινωνήσετε μαζί μας;

Τα AD Tyres είναι στη διάθεσή σας για να απαντήσουν σε όλες τις ερωτήσεις σας σχετικά με αυτόν τον Χάρτη.

Για να επικοινωνήσετε μαζί μας, σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε μαζί μας όπως σας εξυπηρετεί:

 • αποστέλλοντας ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: cm (a) adtyre.com
 • συμπληρώνοντας την προσβάσιμη φόρμα επικοινωνίας εδώ .